Telefon:GSM: 031/704-202
 

Projekti

Projekti, ki jih izvajamo so vsebinsko zaokrožene in časovno omejene dejavnosti, ki
nas privedejo do vnaprej zastavljenih ciljev. Izvajamo jih v posameznih oddelkih in
potekajo v različnih časovnih intervalih skozi vse šolsko leto. V letošnjem šolskem
letu bomo izvajali naslednje skupne projekte v sodelovanju z zunanjimi institucijami:

 

slikazdravjevvrtcu
Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega.

ZDRAVJE V VRTCU

 

http://www.nijz.si/zdravje-v-vrtcu


Poročilo o izvedenih aktivnostih za krepitev zdravja (1)

Poročilo o izvedenih aktivnostih za krepitev zdravja (2)

Poročilo o izvedenih aktivnostih za krepitev zdravja (3)

Poročilo o izvedenih aktivnostih za krepitev zdravja (4)

 

 

 

slikavarnossoncem
S preventivnim programom Varno s soncem opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov.

VARNO S SONCEM

 

http://www.nijz.si/program-varno-s-soncem-v-vrtcih

 

 

 

Otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki.

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

http://tradicionalni-zajtrk.si/

 

 

 

 

In projekte v oddelkih:

slikakolesarčki
Program KOLESARČKI je preventivno vzgojni program v cestnem prometu za najmlajše. Namen programa je, da otroke preko igre in na neprisiljen način poučimo kako se vesti v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu.

KOLESARČKI – varno v prometu

 

http://www.kolesarcki.si/

 

 

 

 

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.

MALI SONČEK – gibanje je naše zdravje

 

http://www.sportmladih.net/programi_som/mali_soncek