PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE

Glede na trajanje v Vrtcu Fram izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur dnevno. V dnevnem programu otrokom v skladu s Kurikulumom za vrtce zagotavljamo strokovno vzgojo, varstvo, različne dejavnosti, bivanje in aktivnosti na prostem, kvalitetno prehrano, nego in počitek.

PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNA OBDOBJA

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v dveh starostnih obdobjih:

 • programi za otroke v starosti od enajst mesecev do treh let – PRVO STAROSTNO OBDOBJE
 • programi za otroke v starosti od treh let do vstopa v šolo – DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

KAKO PREŽIVIMO DAN…

Vse dejavnosti, spontane, načrtovane, organizirane po želji otrok, se med seboj prepletajo, tako v času prihoda otrok kot v času odhajanja otrok.

 • Zajtrk ob 8.00
 • Načrtovane dejavnosti
 • Aktivnosti na prostem
 • Kosilo:
  • 11.30 – prvo starostno obdobje
  • 12.00 – drugo starostno obdobje
 • Počitek
 • Malica (med 14.30 in 15.30)

DODATNE DEJAVNOSTI

V vrtcu se na željo staršev odvijajo dodatne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci. Ceno dejavnosti starši plačajo izvajalcu. Dejavnosti se izvajajo izven izvedbenega kurikula vrtca v popoldanskem času (izjema so plavalni tečaj, smučarski tečaj, lutkovni abonma in predstave v SNG, ki potekajo v dopoldanskem času).V vrtcu pomagamo pri izbiri zunanjih ponudnikov, pripravimo urnik izvedbe ter jim nudimo ustrezen prostor za izvajanje dejavnosti. Po izvedbi dejavnosti se otroci ne vračajo v vrtec, izvajalec jih preda staršem.

 • Smučarski tečaj (Smučarska šola Ilke Štuhec)
 • Plavalni tečaj za predšolske otroke (financirano s strani Občine Rače-Fram)
 • Tečaj tujega jezika (angleščina – “Jump in English”)
 • Mali pohodnik (Planinsko društvo Fram)
 • Brihtne glavce (Modra delavnica)
 • Tečaj rolanja (Svizec)
 • Plesni tečaj (Zapleši.si)
 • Znanost v vrtcu (Modra delavnica)
 • Lutkovni abonma (Lutkovno gledališče Maribor)
 • Slovensko narodno gledališče
 • Poletni tabor (Planinsko društvo Fram)
 • Pokrajinski muzej Maribor
 • Tihi črički (Modra delavnica)

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki jih izvajajo vzgojiteljice in vzgojitelji. Sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in so odvisne od interesa otrok in trajajo daljši ali krajši čas. Za dvig kakovosti izvajanja posamezne dejavnosti, kot pomoč pri načrtovanju ali izvajanju, pa vključujemo tudi zunanje strokovnjake.

Izvajajo se ob upoštevanju starosti in interesa otrok.

 • Pevski zbor
 • Folklora
 • Program Mali sonček
 • Pravljične urice
 • Predopismenjevanje
 • Gledališka umetnost
 • Gibalne urice
 • Šviljski krožek
 • Likovni krožek
 • Mali turisti

PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE, KI POTEKAJO V OKVIRU VZGOJNEGA DELA MED ŠOLSKIM LETOM

 • Praznovanje jeseni, kostanjev piknik
 • Teden otroka
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Veseli december
 • Pohod z lučkami
 • Norčavi pust, pustovanje
 • Pomladna srečanja
 • Športni dopoldnevi in popoldnevi
 • Zaključek šolskega leta, slovo minimaturantov