Telefon:GSM: 031/704-202
 

Programi

Dnevni program

Traja od 6 do 9 ur in se izvaja v dopoldanskem času. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

 

Dodatne dejavnosti

V vrtcu se na željo staršev odvijajo dodatne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci. Ceno dejavnosti starši plačajo izvajalcu. Dejavnosti se izvajajo izven izvedbenega kurikula vrtca v popoldanskem času (izjema sta plavalni tečaj in Kolesarček, ki potekata v dopoldanskem času).

v vrtcu pomagamo pri izbiri zunanjih ponudnikov, pripravimo urnik izvedbe ter jim nudimo ustrezen prostor za izvajanje dejavnosti. Po izvedbi dejavnosti se otroci ne vračajo v vrtec, izvajalec jih preda staršem.

Te dejavnosti so:

 • smučarski tečaj
 • tečaj rolanja
 • plavalni tečaj za predšolske otroke (financirano s strani Občine Rače-Fram)
 • popoldanska telovadba za otroke
 • tuj jezik (angleščina, nemščina)
 • mali pohodnik (PD Fram)
 • plesni tečaj
 • balet
 • Kolesarček (SPV Občine Rače-Fram)

 

Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki jih izvajajo vzgojiteljice in vzgojitelji. Sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in so odvisne od interesa otrok in trajajo daljši ali krajši čas. Za dvig kakovosti izvajanja posamezne dejavnosti, kot pomoč pri načrtovanju ali izvajanju, pa vključujemo tudi zunanje strokovnjake.

Izvajajo se ob upoštevanju starosti, interesa otrok in želje staršev za otroke od 3 leta do vstopa v šolo.

Obogatitvene dejavnosti v okviru vrtca, ki jih izvajajo vzgojiteljice in vzgojitelji:

 • pevski zbor
 • glasbena pripravljalnica
 • plesna umetnost
 • plesne urice za najmlajše
 • vadbena ura pod vodstvom  športnega pedagoga
 • program Mali sonček
 • tuj jezik (angleščina)
 • pravljične urice

Obogatitvene dejavnosti, ki potekajo v okviru vzgojnega dela med šolskim letom:

 • Palček bralček
 • lutkovni abonma
 • rojstni dnevi otrok
 • teden otroka
 • praznovanje jeseni
 • veseli december
 • norčavi pust, pustovanje
 • pomladna srečanja
 • športni dopoldnevi ali popoldnevi
 • zaključek šolskega leta