Telefon:GSM: 031/704-202
 

Kontakti

Kontaktni podatki uradne osebe ali oseb,

pristojnih za posredovanje informacij:

                              

                              Vrtec pri OŠ Fram

                               Mlinska ulica 8

                               2313 Fram

                                            Ravnatelj: mag. Damjan Gašparič
Telefon: 02/6300-162
Fax: 02/6300-167

Pomočnica ravnatelja: Mihela Ekart
Telefon: 02/6300-342

Vrtec – kuhinja
Telefon: 02/6300-341


Javljanje odsotnosti otrok:

Mobitel: 031/704-202

E-mail: vrtec.fram1@gmail.com

Ostali kontaktni podatki:

Tajništvo: Nataša Maček
Telefon: 02/6300-160

Računovodstvo
Telefon: 02/6300-164

Vodja prehrane: Daniel Veselič
E-mail:  daniel.veselic@gmail.com

Svetovalna delavka: Andreja Štavbe
E-mail: andreja.stavbe@osfram.si