Pred nami je novo šolsko leto, ki prinaša nove izzive in novo energijo. Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bo vašemu malčku pri nas lepo, da se bo počutil varnega, sprejetega in zadovoljnega. Pomembno vlogo pri tem imate tudi vi, starši. Računamo na vašo podporo in predvsem na vaše zaupanje v naše delo.

Za otroka, ki ga prvič vpisujete v vrtec, oddajte ob prvem prihodu v vrtec vzgojiteljici Potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Obveščamo Vas, da lahko znižano plačilo za program vrtca za otroke, ki bodo v vrtec prvič vključeni s 1. 9. 2023, uveljavljate z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddate v mesecu avgustu 2023 pri pristojnem Centru za socialno delo.

Velja tudi za starše, ki imajo v vrtec že vključenega enega ali več otrok in s septembrom vključujejo še enega.

V primeru, da gre zgolj za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca, ni potrebno oddajati posebnih vlog za podaljšanje pravice, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Vloge za podaljševanje pravice do subvencije vrtca se od 1. 12. 2018 dalje ne vlagajo več.Otroci se ob vstopu v vrtec različno odzivajo in na to moramo biti pozorni.

Starši, za uvajanje si vzemite čas – tako boste mirnejši in se boste otroku lažje posvetili.