Palček Bralček je namenjen predšolskim otrokom in njihovim staršem. Namen projekta je knjigo približati otroku, spodbujati in razvijati zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznavati moralno-etične dimenzije, se identificirati s književno osebo, doživljati književno dogajanje, razvijati predbralne sposobnosti in spretnosti, razvijati pozitiven odnos do knjige in predstaviti otroku knjigo kot vir informacij. Projekt poteka v sodelovanju z Zvezo Prijateljev mladine Maribor.