Namen projekta Medimedo je že od samega začetka otrokom pomagati pri premagovanju strahu pred zdravniki, zdravniškim pregledom in zdravniškimi pripomočki, jih izobraževati o delu zdravnika ter seznanjati z osnovnimi zdravniškimi preiskavami in bolnišničnimi oddelki. Študentje se na tak način urijo v odnosu do pediatrične populacije (v starosti 3 – 7 let) in pridobivajo nujno potrebne izkušnje, ki jim bodo kasneje kot zdravnikom pomagale pri obravnavi najobčutljivejših.Glavni cilji projekta so:

  • Otrokom pomagati pri premagovanju strahu pred zdravniki, zdravniškim pregledom in zdravniškimi pripomočki.
  • Izobraževanje otrok o delu zdravnika.
  • Seznanjanje otrok z osnovnimi zdravniškimi preiskavami in bolnišničnimi oddelki.
  • Študentje medicine se urijo v delu z najmlajšimi pacienti.
  • Druženje otrok in študentov.

Več o projektu si lahko preberete na naslednji povezavi.